top of page

קבוצות תחרותיות

הקבוצות התחרותיות מיועדות לילדים ונוער המעוניינים במסגרת אימונים מורחבת ומקצועית ברמה הגבוהה ביותר.

 

תכנית האימונים בנויה ממספר אימונים שבועיים קבוצתיים ואימונים עצמאיים. רמת הקושי ומורכבות האימונים מותאמת ומתחשבת לא רק בגיל הרוכב אלא גם ביכולותיו ובנסיונו.

 

במהלך השנה, לוקחים חלק הרוכבים בתחרויות האופניים של איגוד האופניים, כאשר מספר התחרויות ובחירתן נעשה בהתאמה לכל רוכב.

התחרויות נערכות באתרים שונים ברחבי הארץ. הנסיעות אליהן וההיכרות עם מקומות חדשים, מהווים חלק בלתי נפרד מהחוויות אותן צוברים הילדים.

 

הילדים המשתתפים במסגרת זו אמנם נדרשים למחויבות ונכונות להשקעה באימונים, אולם התוצאות לא מאחרות להגיע ומתבטאות בתחומים נוספים מעבר להישגים הספורטיביים ורכיבת האופניים. 

ערכים של ספורטיביות, הוגנות, עזרה הדדית, אחריות, הישגיות, גיבוש קבוצתי; כל אלו מקבלים משנה תוקף במסגרת זו, ומודגשים לאורך כל הדרך ע"י צוות המאמנים.

 

 

 

 

 

 

 

 

bottom of page