top of page

קבוצות הילדים והנוער

חוגי האופניים לילדים ונוער מיועדת לגילאי 7 ואילך, בחלוקה על פי קבוצות גיל ורמת רכיבה.

 

לרכיבה בקבוצה מסודרת, יתרונות רבים: בטיחות, התקדמות עקבית ומבוקרת הן פיזית והן במישור הטכני, פעילות חברתית וחיבור ויציאה אל הטבע.

 

חוגי האופניים כוללים מפגשים על בסיס שבועי בהם מתאמנים באופן מקצועי על פי תכנית אימונים שנתית הנוגעת בנושאים כמו:

  • טכניקת רכיבה

  • כושר גופני על מרכיביו השונים

  • קואורדינציה ושווי משקל

 

רמת הקושי של האימונים והתירגולים הטכניים מותאמת לרמת הקבוצה ומתקדמת עם הזמן והניסיון אותו צוברים הרוכבים.

 

בחוגי הילדים והנוער מושם דגש מיוחד על הקניית ערכים כמו:

ספורטיביות, הוגנות, עזרה הדדית, הישגיות ועבודה בקבוצה. זאת תוך שימת דגש על בניית וחיזוק הביטחון העצמי כמו גם הכרת הארץ הטבע והנוף.

 

בנוסף לרכיבת אופניים, כוללת הפעילות תכני העשרה כגון: מכונאות אופניים, ניווט, תזונה.

 

במהלך השנה, ובנוסף לפעילות השוטפת, אנו מקיימים טיולי אופניים, מחנות אימונים הכוללים לינה (בחופשות) ופעילויות רכיבה משותפות עם ההורים.

 

צוות ההדרכה בחוגים מורכב ממאמני ומדריכי אופניים מנוסים ובעלי נסיון בהדרכת ילדים.

 

 

 

 

 

bottom of page